Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Pakkeløsninger til industri- og konsumvarer

Vi tilbyder komplette pakkeløsninger til industri- og konsumvarer, der er langt mere end blot perfekt fungerende maskiner. Her bygger vi på en mangeårig og vidtrækkende erfaring. Vores erfarne eksperter giver omfattende rådgivning og support under hele processen fra pakkedesign til maskinen kører i dine produktionsfaciliteter

Mangfoldige pakkefeatures til individuelle pakkeløsninger

Produktbeskyttelse

Produkter beskyttes sikkert i en permanent forseglet pakke mod påvirkninger fra omgivelserne. Ved pakning under vakuum eller med kontrolleret atmosfære kan restiltindholdet og pakkeatmosfæren kontrolleres præcist.

Transportbeskyttelse

En emballage, der er individuelt tilpasset til produktets egenskaber og form, kan beskytte optimalt mod mekaniske belastning.

Beskyttelse mod UV-stråling

Pakkematerialer med egnede barriereegenskaber beskytter dit produkt mod UV-stråling.

 

Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD)

MULTIVAC pakkesystemer kan forarbejde antistatiske eller afledende pakkematerialer.  Når produkter fremstilles med ESD-beskyttelse, fortsættes denne beskyttelse konsekvent gennem pakke- og transportprocesserne.

Tyveribeskyttelse

Ved produkter af høj kvalitet er beskyttelse mod tyveri et afgørende kriterium.


Det er muligt at fremstille særligt stabile og sikkert forseglede pakker med mekanisk tyveribeskyttelse, som ikke kan åbnes uden hjælpemidler i detailbutikken.


Når det drejer sig om elektronisk beskyttelse mod tyveri kan MULTIVAC pakkesystemer udstyres med etiketteringudstyr, som sikkert påsætter RFID-etiketter på indersiden af pakker


Små produkter kan pakkes i tilstrækkeligt store blisterpakker, som er vanskelige at putte i lommen eller at gemme og derfor gør salgshæmmende tyveribeskyttelse unødvendig.

Forfalskningssikkerhed og originalitetsbeskyttelse

MULTIVAC eksperterne rådgiver gerne helt individuelt, når det drejer sig om pakning af dine produkter forfalskningssikkert. En standardløsning på anti-forfalskning er at placere RFID-etiketter i pakken. Hologrammer kan også anvendes.

 

Sikker, effektiv og fleksibel pakning af industri- og konsumvarer

Til pakning af industri- og konsumvarer tilbyder vi forskellige metoder, der kan designes individuelt til kravene.

Vores services

Pakkedesign

I dialogen med vores kunder skabes der på baggrund af komplekse produktkrav et pakkedesign, som vi omsætter til prøvepakker til en lang række tests. Vi råder over globale anvendelsescentre, der er udstyret med avanceret teknologi, alsidigt måleudstyr og kompetente applikationseksperter. Vi understøtter dig både ved valget af pakkematerialer og ved implementeringen af meget krævende pakkeformer med henblik på din særlige produktpræsentation.

Pakkemateriale-effektivitet

MULTIVAC har udviklet mange løsninger til optimering af materialeforbruget som for eksempel reduceringen af afstanden mellem pakkerne samt bredden på svejseflangen og kantstrimlerne.   Samtidigt kan pakkedesignet bidrage til en markant reduktion af materialeforbruget.

Integration og opgradering

MULTIVAC tilbyder pakkeløsninger på meget forskellige automatiseringsniveauer fra manuelle og halvautomatiske systemer til nøglefærdige, komplet integrerede pakkelinier. Vi producerer robotter, separations- og transportsystemer samt mærknings-, etiketterings- og kvalitetinspektionsløsninger. Vi integrerer også gerne komponenter fra andre leverandører i vores pakkeløsninger.

Sporbarhed

MULTIVAC Track & Trace™ muliggør, at pakkerne kan mærkes individuelt eller specifikt relateret til vareparti.  Oprindelses- og produktionsdata påføres pakken under pakkeprocessen.

Information og identifikation

MULTIVAC Track & Trace™ muliggør, at pakkerne kan mærkes individuelt eller specifikt relateret til vareparti.  Oprindelses- og produktionsdata påføres pakken under pakkeprocessen.

Bæredygtighed

Bæredygtige pakkekoncepter har i lang tid være daglig praksis hos MULTIVAC. Vi har altid det samlede materialekredsløb in mente. Det gælder ikke kun anvendelsen af maskinerne, men også deres komplette livscyklus. Derfor er vores pakkemaskiner ikke kun særligt ressourceskånende, men har også ekstraordinært lang levetid.

Vores services

Det er vores påstand, at MULTIVAC pakkeløsninger opfylder dine og de lovmæssige krav så hurtigt, effektivt og økonomisk som muligt. Derfor tilbyder vores ekspertteam dig et stort udvalg af understøttende services og teknisk assistance.

Pakketegninger og udarbejdelse af pakkeprøver

I dialogen med vores kunder skabes der på baggrund af af komplekse produktkrav et individuelt pakkedesign. Ved hjælp af 3D-pakketegninger og produktion af prøvepakker udvikler vi den optimale emballage til ethvert produkt og alle kapacitetskrav. Vi råder over globale anvendelsescentre, der er udstyret med avanceret teknologi, alsidigt måleudstyr og kompetente applikationseksperter.

Træning

Vi tilbyder omfattende træningskurser, for at du kan blive bekendt med din maskines funktion, vedligeholdelse og servicering. Enten i et af vores globale træningscentre eller hos dig lokalt. Træningen er praksisorienteret og udføres på maskinen, og du modtager træningsmaterialet på skrift efter afslutning.  På den måde kan du implementere din nye MULTIVAC pakkeløsning fuldt ud.

Projektmanagement og idriftsættelse

Fra ide til den første testkørsel – bistår et komptent og erfarent projektteam ved implemteringen af din pakkeløsning; et team som følger dig fra den første evaluering til implementeringen af din pakkeløsning. Instruktionen af dine medarbejdere og slutgodkendelsen afrunder idriftsættelsen.

 

Service, reservedele og retrofits

Den tekniske service fra MULTIVAC sikrer pakkeløsningernes maksimale tilgængelighed. Uanset om det drejer sig om vedligeholdelse, fejlfinding eller retrofit – vores kundeservicerådgivere og vores regionale serviceteknik står altid til rådighed.


MULTIVAC reservedele sikrer ikke kun en fejlfri drift og maksimale standtider, men opfylder også de højeste sikkerhedsstandarder. Vi garanterer hurtig og omfattende leverancer af originale reservedele i MULTIVAC kvalitet ved hjælp af vores globale reservedelslogistik og decentrale lagre.


Med vores retrofitservice på de modulopbyggede MULTIVAC pakkemaskiner kan du reagere fleksibelt på nye krav fra markedet og dine kunder. Vi rådgiver dig gerne om retrofitmuligheder for dine pakkeløsninger.

Downloads

Packaging solutions:
Industrial and consumer goods
6.92 MB PDF

PDF download

Brugerrapporter og tekniske artikler

Packing sustainably

By using different material and packaging concepts, manufacturers can make an important contribution to meeting the current market demands with regard to sustainable packaging solutions.

MULTIVAC X-line

MULTIVAC is redefining thermoforming packaging with its X-line. Thanks to its seamless digitalisation, comprehensive sensor system and its networking with the MULTIVAC Cloud, the X-line creates a new dimension when it comes to packaging reliability, quality, performance and future-proofing.

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

Developed with the customer in mind: the new HMI 3 user interface

With its IPC08 machine control and HMI 3 user interface, MULTIVAC is heralding the start of a new era of operating convenience for packaging machines. The focus of this development was on all machine users and their needs. The innovative concept, together with a new generation of machines, will be presented at…

Tag kontakt

Indvilligelse*

Komplette, nøglefærdige linjer fra én leverandør

MULTIVAC porteføljen omfatter forskellige pakketeknologier, mærknings- og kvalitetskontrolsystemer samt automatiseringsløsninger. Vores produktprogram kompletteres af udstyr til portionering, processing og bageriteknologi forud for pakkeprocessen. Takket være vores omfattende linjekompetence kan alle moduler integreres i komplette løsninger. De garanterer en høj betjenings- og processikkerhed og en høj effektivitet.

Få mere at vide >