Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

Linjeoverordnet styring og betjening

 

MULTIVAC Line Control (MLC) muliggør en særlig effektiv betjening af MULTIVAC-linjer. Det omfatter linjeoverordnet opstart, start, stop, tomkørsel samt receptskift. MLC gør betjeningen væsentligt nemmere, sørger for sikre og reproducerbare processer og minimerer mulige betjeningsfejl. Den danner grundlag for en enkel tilslutning af en linje til vores kunders ERP-, MES-, MRP- eller PPS-systemer.

MULTIVAC Line Control (MLC) er en innovativ løsning, som forenkler driften og betjeningen af linjer ekstremt og gør den mere effektiv.

Betjeningsforløb, der gentages tit, som opstart, start, stop, tomkørsel og skift af recepter bliver ved hjælp af MLC til linjeoverordnede, standardiserede og reproducerbare processer.

Betjeningspersonalet drager fordel af væsentligt kortere gåafstande og af enkle betjeningstrin, der kan gennemføres hurtigt og fejlfrit. Resultatet en betydeligt højere disponibilitet for den komplette linje og minimering af betjeningsfejl. På grund af behandlingen af alle relevante procesdata er MULTIVAC Line Control desuden det ideelle grundlag for valgfri digitale servicer som f.eks. OEE-analyser.

MULTIVAC Line Control danner grundlag for en enkel tilslutning af en linje til vores kunders ERP-, MES-, MRP- eller PPS-systemer.

 

Opstart af linjen

Når hovedafbryderne på alle linjeelementer er slået til, kan der vælges en linjerecept centralt for hele linjen på en vilkårlig betjeningsterminale (HMI 3). Hvert linjeelement modtager automatisk det passende receptforslag, som efter eventuelt nødvendige, manuelle klargøringsforløb bekræftes af operatøren.

MULTIVAC Line Control gør opstarten af linjer væsentligt mere effektiv og sikker. For operatøren er det ikke kun tidsforbruget og gåafstandene til indlæsning af enkeltrecepter pr. maskine, der reduceres. Den linjeoverordnede receptadministration sikrer automatisk, at de rigtige recepter anvendes.

Først når alle linjemoduler er driftsklare, gør MLC linjestarten mulig. På den måde minimeres mulige fejlkilder yderligere.

 

Start og stop af linjen

Med MLC kan hele linjen startes og stoppes centralt på enhver vilkårlig betjeningsterminal (HMI 2, HMI 3). Ved stop går alle linjemoduler automatisk i statussen „stopped“.

MULTIVAC Line Control gør start og stop af linjer til en styret proces og dermed væsentligt nemmere og hurtigere. Ud over et reduceret tidsforbrug og kortere gåafstande for operatøren forøges anlæggets disponibilitet.

Linjeoverordnet receptskift

Med MLC kan den ønskede linjerecept vælges centralt på en vilkårlig betjeningsterminal (HMI 3). Hvert linjeelement modtager automatisk det passende receptforslag, som efter eventuelt nødvendige, manuelle klargøringsforløb bekræftes af operatøren.

Desuden kan der afbildes tjeklister for manuelle klargøringsarbejder i styringen, som operatøren skal udføre og bekræfte på betjeningsterminalen.

MULTIVAC Line Control gør et receptskift i linjer væsentligt sikrere og hurtigere. For operatøren er det ikke kun tidsforbruget og gåafstandene til indlæsning af enkeltrecepter pr. maskine, der reduceres. Samtidig sikres det, at receptomstillingen gennemføres korrekt og på alle maskiner.

Den linjeoverordnede receptadministration sikrer automatisk, at der for eksempel anvendes de rigtige produktdata. De omfatter typisk også de korrekte tryklayouts og trykdata, en kritisk fejlkilde for operatører under den daglige drift, som kan føre til et stort efterarbejde eller returneringer.

 

Linjestatusoversigt

MLC-linjestatusoversigten identificerer og lokaliserer hurtigt og pålideligt årsagen til ikke planlagte linjestop, som for eksempel opstår på grund af materialemangel. Også andre mulige fejlårsager, som udløsning af beskyttelseskredse eller kontrolsensorer, kan lokaliseres effektivt med linjestatusoversigten.

Med MLC forenkles afhjælpningen af typiske produktionsfejl ekstremt, og den bliver hurtigere. Ud over et reduceret tidsforbrug for operatøren optimeres linjens disponibilitet, og produktionsmålene nås mere pålideligt. Med mere nuancerede maskinstatistikker er der desuden et bedre datagrundlag for OEE-analyser.

 

 

Tomkørsel af linjen

Med hjælp fra MLC kan en linje køres kontrolleret tom på ethvert tidspunkt og på enhver betjeningsterminal (HMI 3). De produkter og emballager, der befinder sig i linjen, køres kontrolleret ud af linjen. Samtidig gennemløber de procestrin, der stadig mangler. Derefter går linjemodulerne automatisk i statussen „complete“, og linjen er klar til et produkt- eller receptskift eller skifteholdsslut.

MULTIVAC Line Control gør tomkørslen af linjer til en styret proces og dermed særlig enkel og pålidelig. Ud over et reduceret tidsforbrug og kortere gåafstande for operatøren understøtter denne funktion i MLC en særlig effektiv forberedelse af produktskift. Med mere nuancerede maskinstatistikker fremkommer der desuden et bedre datagrundlag for OEE-analyser.

MULTIVAC Line Control

  • Start/stop af linjer.
  • Integreret receptadministration.
  • Integreret linjestyring.
  • Modulopbygningen muliggør yderligere kundespecifikke anvendelser.

Brugerrapporter og faglige bidrag

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

Tag kontakt