Vælg region
Vælg land

Læring på højeste niveau.

Profitér af en erfaren maskinproducents kompetencer og af vedkommendes top-produkter.

I de mest forskellige erhverv inden for levnedsmiddelbranchen er vakuumpakningens teknik et fremrangende hjælpemiddel.

MULTIVAC vakuumpakkere blev udviklet til meget forskellige krav inden for levnedsmiddelhåndværket. De egner sig derfor ideelt som didaktisk hjælpemiddel under uddannelse: Kommende slagtere, ostemagere og kokke lærer den hygiejniske, produktskånende og effektive emballering af friske og af forarbejdede produkter. De erfarer ikke kun, hvordan holdbarheden forlænges for levnedsmidler af høj kvalitet, men også hvordan deres kvalitet kan forbedres. Kort sagt: De lærer de mange fordele ved vakuumemballeringen på deres pågældende erhvervsområde.

Hygiejne er den højeste lov inden for levnedsmiddelbranchen. Erfar, hvordan hygiejnen kan optimeres ved at anvende moderne vakuumpakkere.

Anvendelsen af moderne vakuum-kammermaskiner muliggør præsentationen af hygiejnisk arbejde i levnedsmiddelbranchen. Erhvervselever lærer for eksempel, hvor portionspakninger kan fremstilles hygiejnisk, hvordan produkternes holdbarhed kan forbedres ved hjælp af emballeringsprocesserne og frysebrand forhindres pålideligt.

 

Rentabilitet og effektivitet er garanterne for succes. Lær dine elever, hvor virksomhedsinterne processer kan optimeres med behovsorienterede emballeringsløsninger.

Anvendelsen af effektive kammermaskiner på erhvervsskolen gør det muligt at demonstrere optimerede processer ved forarbejdningen og forædlingen af levnedsmidler. Det vises erhvervseleverne, hvordan portionering, marinering, forædling og modning kan understøtter med vakuumemballeringer af høj kvalitet. De erfarer, hvordan det indvirker på den interne organisation, logistikken og salget af produkterne. Ikke mindst kan det ved at anvende en vakuummaskine som proceshjælpemiddel formidles, hvordan affald og overskydende levnedsmidler kan minimeres.

 

Ansvarsbevidst omgang med ressourcerne er vores fremtid. Erfar, hvordan holdbarheden kan forlænges og spild af levnedsmidler reduceres.

Med moderne vakuummaskiner kan det demonstreres, hvordan levnedsmidler kan gøres mere holdbare ved at fjerne ilt og anvende en beskyttelsesatmosfære. I den forbindelse afstemmes vakuummet eller beskyttelsesatmosføren præcist til de pågældende produkter. Levnedsmidlerne bevarer deres friskhed, deres smag, deres appetitlige udseende og deres konsistens længere i hygiejniske emballager – og har dermed ikke kun højere kvalitet, men bidrager også væsentligt til at reducere udgifter og affald.

Fleksibilitet er en ægte konkurrencefordel. Anvend anvendelsesmulighederne i mere effektiv vakuumpakkere på de forskellige erhvervsområder.

Vakuumpakkere tilbyder forskellige anvendelsesmuligheder inden for levnedsmiddelbranchen. Inden for slagterhåndværket understøtter de for eksempel en hurtig og hygiejnisk marineringsproces. På ostefabrikker, i slagterforretninger og inden for fiskehandlen muliggør de fremstillingen af attraktive salgsemballeringer. Restauranter værdsætter fordelene ved vakuumemballeringer ved sous-vide-tilberedning. Og slagtere profiterer blandt andet af produktforædlingen ved hjælp af dry-aging.

MULTIVAC er en førende producent af vakuum-kammermaskiner. Vores portefølje for de mest forskellige krav inden for levnedsmiddelhåndværket omfatter maskiner i de mest forskellige udførelser. De mest effektive bord- og standmaskiner udmærker sig ved en særligt enkelt og intuitiv håndtering. Pålidelighed, lang levetid og en omfattende service gør vores vakuumpakkere til et perfekt læreinstrument.