Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Vakuumpakker

Forlængelse af holdbarheden

Emballering under vakuum forlænger produkters holdbarhed, da den mikrobielle nedbrydnig af produktet gøres langsommere på grund af den afiltede atmosfære.
På grund af vakuummet fikseres produktet desuden i pakken og beskyttes derved også mod mekaniske påvirkninger. Samtidig reduceres pakkevolumenet.

Anvendelse

Vakuumpakker egner sig til alle typer fødevarer, medicinske produkter samt industri- og konsumvarer.

Fordele

Vakuumpakker kan bevare fødevarers kvalitet og friskhed længere. På grund af afiltningen forhindres udbredelsen af iltafhængige mikroorganismer og oxideringsprocessen reduceres.

Ved emballeringen af konsum- og industriprodukter beskyttes den emballerede vare mod oxidering ved at afilte atmosfæren. På grund af vakuummet fikseres produktet desuden i pakningen og beskyttes derved også mod mekaniske påvirkninger i pakken. Samtidig reduceres pakkevolumenet.

Pakkemaskiner og -materialer

Vakuumpakker kan fremstilles på dybtrækningsmaskiner, traysealere og kammermaskiner.