Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

R 145

Kategori: Kompakte dybtrækningsmaskiner

Med R 145 har vi i segmentet for de kompakte dybtrækemballeringsmaskiner en model, der kan konfigureres frit. Med en udvidelse af udstyrsspektret muliggør R 145 høj produktion, hurtigt formatskift samt en individuel pakningsudformning – indtil effektiv produktion af kontur- og portionspakninger.

Kompakte dybtrækningsmaskiner

De kompakte dybtrækningsmaskiner fra MULTIVAC forarbejder fleksibel og stiv folie med en tykkelse på op til 500 µm og en foliebredde på op til 459 mm. De bar en maksimal formdybde på op til 130 mm og en maksimal fremtræksslængde på 500 mm.

  • Pdf
  • UPDATE

Højere udstødning

Hurtigere formproces på grund af formsystem med forvarmning

Mens opvarmningen af underfolien og formprocessen finder sted efter hinanden ved standardformsystemet, opvarmes folien ved formsystemet med forvarmning af en separat forvarmning. Det muliggør en hurtigere formproces og derved en op til 20 procent højere taktydelse.

Større aftrækningslængde ved formsystem med forvarmning

På grund af større værktøjer kan der produceres op til 100 procent flere pakninger pr. takt. 


Accelereret formproces på grund af eksplosionsdeformering

Ved standardformsystemet foretages formningen af den opvarmede underfolie med trykluft og/eller vakuum. Ved eksplosionsdeformeringen anvendes der en hurtigere trykopbygning samt større volumenstrømme. Folien fordeler sig derved hurtigere og mere ensartet i dybtrækformen. Den hurtigere formproces forøger taktydelsen med op til 10 procent. På grund af en bedre udformning kan der derudover forarbejdes op til 15 procent tyndere folier uden kvalitetsreduktion. 

Ved at anvende et formsystem med stempelunderstøttelse kan udformningen i forbindelse med et realiserbart dybtrækforhold optimeres yderligere og folietrykkelse reduceres yderligere.

 

 

Hurtigere formatskift

Jo flere forskellige pakningsformater der skal produceres på en maskine, desto mere relevant er værktøjsskiftetiderne.

Ved standardformatskiftet foretages skiftet fra form- og svejseværktøjets værktøjsdele manuelt og med adgang oppefra. Dertil skal underfolien enten køres komplet ud eller skæres ud på de tilsvarende steder.


Reducerede værktøjsskiftetider på grund af skuffesystem

Form- og svejseværktøjet kan udstyres med skuffesystemer. Derved kan værktøjets underdel trækkes ud af maskinen til siden, og adgangen er enkel og ergonomisk mulig. Udkøringen eller udskæringen af underfolien bortfalder. Formatskiftet bliver ikke kun hurtigere, men også mere sikkert. Skuffesystemer muliggør en tidsbesparelse på mere end 60 procent pr. formatskift.

 

 

Økonomisk produktion af konturpakninger

Dybtrækpakninger adskilles som standard fra foliebanen af en tværskæreanordningen og en længdeskæreanordning. Dermed kan især firkantede og enkelt skårne pakninger produceres mere effektivt. Kontursnit derimod adskiller pakninger fuldstændigt fra foliebanen i et arbejdssnit. Derved er produktionen af konturpakninger mulig.

Hidtil kan dybtrækemballeringsmaskinerne i serien R 1xx kun udstyres med skæringer til konturpakninger, der tillader en lav fleksibilitet og begrænsede anvendelsesmuligheder. 

Højere fleksibilitet og rentabilitet med båndstålsnit BAS 20

Form- og kontursnittet BAS 20 muliggør nu den økonomiske produktion af blød folie og hård folie til serierne R 1xx.

Høj fleksibilitet på grund af enkel omstilling

Båndstålsnittet BAS 20 udmærker sig ved en særligt enkel omstillingsevne. Alle formatafhængige dele kan skiftes hurtigt og enkelt til siden. Derved er et skift af pakningskonturen og skiftet fra hård folie til blød folie også muligt for små batchstørrelser. 

Høj rentabilitet på grund af små investeringsudgifter

Investeringsomkostningerne for en BAS 20 er over 40 procent mindre end sammenlignelige systemer.

Tekniske data

Maks. udvendige dimensioner L x B x H i mm: 9.000 x 970 x 1.850

Forespørg om yderligere informationer

Tilladelse*

Vi er der for dig

Har du spørgsmål vedrørende vores produkter, emballeringsløsninger eller teknologier?

Kontakt os direkte her. Vi rådgiver dig gerne personligt og individuelt.