Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

HPP - højtryksbehandling af fødevarer

På grund af højtryksbehandlingen af fødevarer (HPP – High Pressure Preservation) kan uønskede mikroorganismer reduceres eller elimineres i fødevarer. På grund af denne produktskånende proces kan fødevarers holdbarhed forlænges uden anvendelse af tilsætningsstoffer. Samtidigt bidrager højtryksbehandlingen til forøgelse af fødevaresikkerheden.


Forbrugere drager fordel af denne metode, da friske og forædlede fødevarer eller færdigretter af højeste kvalitet kan opbevares og konsumeres uden tilsætningsstoffer over et længere tidsrum.

HPP-anlæg

Højtryksbehandlingen af fødevarer (MULTIVAC HPP) egner sig både til behandlingen af vakuumpakker og af pakker med beskyttelsesatmosfære (MAP), som MULTIVAC har udviklet en enestående metode for. Vores portefølje omfatter forskellige anlæg med et kammervolumen fra 55 til 350 liter.

HPP-anlæg i tandemudførelse

Højtryksbehandlingen af fødevarer (MULTIVAC HPP) egner sig både til behandlingen af vakuumpakker og af pakker med beskyttelsesatmosfære (MAP), som MULTIVAC har udviklet en enestående metode for. Ved at anvende en HPP-tandemenhed med to 350 liters kamre, der samarbejder intermitterende – dvs. et kammer sættes under tryk, mens det andet tømmes og igen fyldes med pakker – er hele systemet semi-kontinuerligt. Dermed kan der afhængigt af påfyldningsgraden opnås ydelser på op til 4 ton pr. time.

Branchefilter
MULTIVAC branchefilter
Søger du en emballeringsløsning til en bestemt branche?

Gem dit MULTIVAC-branchefilter her, og du modtager kun de informationer, der er relevante for din branche, når du besøger MULTIVACs hjemmeside.

Prøv det!
Velkommen tilbage!

Under dit sidste besøg på vores hjemmeside har du indstillet dit MULTIVAC-branchefilter. Fortsæt med denne indstilling, eller foretag en ændring af dit valg.

Nyd dit besøg!

Nyd dit besøg!