Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

HPP - højtryksbehandling af fødevarer

På grund af højtryksbehandlingen af fødevarer (HPP – High Pressure Preservation) kan uønskede mikroorganismer reduceres eller elimineres i fødevarer. På grund af denne produktskånende proces kan fødevarers holdbarhed forlænges uden anvendelse af tilsætningsstoffer. Samtidigt bidrager højtryksbehandlingen til forøgelse af fødevaresikkerheden.


Forbrugere drager fordel af denne metode, da friske og forædlede fødevarer eller færdigretter af højeste kvalitet kan opbevares og konsumeres uden tilsætningsstoffer over et længere tidsrum.

HPP-anlæg

Højtryksbehandlingen af fødevarer (MULTIVAC HPP) egner sig både til behandlingen af vakuumpakker og af pakker med beskyttelsesatmosfære (MAP), som MULTIVAC har udviklet en enestående metode for. Vores portefølje omfatter forskellige anlæg med et kammervolumen fra 55 til 350 liter.

HPP-anlæg i tandemudførelse

Højtryksbehandlingen af fødevarer (MULTIVAC HPP) egner sig både til behandlingen af vakuumpakker og af pakker med beskyttelsesatmosfære (MAP), som MULTIVAC har udviklet en enestående metode for. Ved at anvende en HPP-tandemenhed med to 350 liters kamre, der samarbejder intermitterende – dvs. et kammer sættes under tryk, mens det andet tømmes og igen fyldes med pakker – er hele systemet semi-kontinuerligt. Dermed kan der afhængigt af påfyldningsgraden opnås ydelser på op til 4 ton pr. time.