Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Systemer til kvalitetskontrol

Produkt- og pakkekontrol

Varemærkebeskyttelse og forbrugersikkerhed får tiltagende betydning. Kontrolsystemerne fra MULTIVAC muliggør en effektiv kvalitetskontrol og sikrer, at pakken og dens mærkning er fejlfri. Fra registrering af fremmedlegemer over hastighedskontrol til slutkontrollen tilbyder vi en stor portefølje til opfyldelse af lovbestemmelser og til overholdelse af de højeste kvalitetsstandarder.

Kontrolvægte

De meget præcise MULTIVAC-kontrolvægte sikrer, at kun tilstrækkeligt fyldte pakker bringes i handel. På grund af den optimale tilpasning til forskellige produkter og pakkeprocesser bidrager de til en ensartet høj pakkeydelse og -kvalitet. Præcision, pålidelighed og deres enkle integrerbarhed i pakkelinjer gør MULTIVAC kontrolvægte til en effektiv del af produktionskæden.

Metaldetektorer

MULTIVAC metaldetektorer registrerer pålideligt produkter med metalliske fremmedlegemer. De lever op til standarder som f.eks. HACCP, IFS eller BRC og bidrager til en ensartet høj pakkeydelse og -kvalitet. Takket være deres pålidelighed og en høj detektionsydelse er MULTIVAC metaldetektorer et essentielt modul i produktionsprocessen.

Optiske inspektionssystemer

Optiske inspektionssystemer fra MULTIVAC anvendes til kvalitetskontrol af emballager og mærkningen af dem. Båndbredden for deres anvendelsesmuligheder rækker fra enkle opgaver, som f.eks. kontrol af trykdata eller etikettilstedeværelse, til komplekse krav, som f.eks. mønster- og tekstregistrering. Til kvalitetskontrol af pakker omfatter tilbuddet forskellige løsninger, som produkternes tilstedeværelse, position eller fuldstændighed i en pakke kan kontrolleres ved hjælp af. MULTIVAC-eksperterne understøtter dig ved definitionen af et egnet inspektionssystem og integreringen af denne løsning i din pakke- og mærkningsproces.

Røntgeninspektionssystemer

MULTIVAC røntgeninspektionssystemer yder et vigtigt bidrag til produkt- og processikkerheden. De detekterer ud over metalliske også ikke-metalliske fremmedlegemer, som f.eks. sten, glas eller ben, og kontrollerer, at pakkeindholdet er fuldstændigt. Røntgeninspektionssystemer kan tilpasses optimalt til forskellige produkter og pakkeprocesser og bidrager dermed til en ensartet høj pakkeydelse og -kvalitet samt til opfyldelse af standarder som f.eks. HACCP, IFS eller BRC.