Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Om MULTIVAC

Af hensyn til ansvaret for vores planet og forsyningen af menneskerne på den.

I betragtning af endelige ressourcer må vi arbejde for beskyttelse af og sikkerhed for vores produkter. Opnå, at der er ikke spildes fødevarer. Og sørge for en længere holdbarhed på alle vores værdifulde varer.

MULTIVAC er en af de globalt førende udbydere af pakkeløsninger til fødevarer af enhver slags, life science- og healthcare-produkter samt industrivarer. Vores portefølje dækker næsten alle krav til pakkeudformning, ydelse og ressourceeffektivitet. Den omfatter forskellige pakketeknologier, automatiseringsløsninger samt etiketterings- og kvalitetskontrolsystemer. Dette tilbud afrundes med løsninger, der er placeret før pakkeprocessen: På områderne portionering og processing samt bagværksteknik.

Takket være vores omfattende linjekompetence kan alle MULTIVAC-moduler integreres i komplet opbyggede systemer. Godt for maksimal betjenings- og processikkerhed, høj effektiv og lavt TCO (Total Cost of Ownership) på dit anlæg. Med samme baggrund fremmer vi konsekvent digitaliseringen. Med realtime-analyseværktøjer som f.eks. MULTIVAC Smart Services med hensyn til forebyggende vedligeholdelse og maskinel læring. Vi tænker og handler bæredygtigt og engagerer os i en ansvarsbevidst omgang med ressourcer og energi – både hvad angår produktion af vores produkter og anvendelse af dem hos dig lokalt.

Multivac Gruppen beskæftiger globalt cirka 6.700 medarbejdere. Med over 85 datterselskaber er virksomheden repræsenteret på alle kontinenter. Mere end 1.000 rådgivere og serviceteknikere understøtter kunder i hele verden. Deres knowhow og erfaring sørger for maksimal tilgængelighed for alle installerede MULTIVAC-maskiner. Sidst men ikke mindst ser vi os selv som en partner, der bidrager afgørende til din virksomheds succes – uanset om du er nystartet, håndværksvirksomhed eller en internationalt agerende virksomhedskoncern.

Vore markeder

Vi forarbejder og pakker det, der er værd at beskytte.

Fødevarer

Nutidens moderne emballager er multifunktionelle Og de er uundværlige. Deres primære opgave er at beskytte produktet mod ydre påvirkninger. Ved fødevarer bidrager emballagen i høj grad til at forlænge holdharheden og reducere tab af aroma- og næringsstoffer.

MULTIVAC tilbyder den største portefølje af pakkeløsninger til fødevarer på markedet. Ved anvendelse af mange forskellige teknologier dækker vi alle kapacitetskrav.

Denne portefølje har vi suppleret med knowhow for slicing og portionering samt med effektiv integration af up- og downstream-funktioner i pakkeprocessen.

Med hensyn til hygiejne sætter MULTIVAC Hygienic Design™ nye standarder og gør det muligt for vore kunder at opfylde de højeste hygiejnestandarder inden for fødevareproduktion.

 

Lifescience- og healthcare-produkter

MULTIVAC indtager en førende rolle på markedet inden for automatiseret pakning af medicinske sterilprodukter. Vor portefølje omfatter også løsninger til pakning af komplekse og følsomme produkter på inden for farmaindustrien, diagnostisering og bioteknologi.

Dybtrækningsmaskinerne i MULTIVAC Clean Design™ er specielt dimensioneret til effektiv pakning af følsomme lifescience- og healthcare-produkter. De kan udstyres individuelt til anvendelse i forskellige renrumsklasser og giver maksimal processikkerhed takket være komplet line clearance, sikkerhed mod produkttab og reproducerbarhed.

Integration i overordnede datasystemer muliggør problemfri sporbarhed for produkterne i hele proceskæden – og dermed høj transparens.

Industri- og forbrugsvarer

Ved pakning af industri- og forbrugsvarer drager MULTIVAC-kunder fordel af vor høje kompetence ved udviklingen af tilpassede løsninger, der især udmærker sig ved høj effektivitet.

Vore pakkekoncepter giver mulighed for individuel udformning af transportemballager, halvfabrikata eller detailhandelsemballager.

MULTIVAC pakkeløsninger giver via alsidige udstyrsoptioner stor pakkemangfoldighed og maksimal fleksibilitet. Samtidigt giver de en høj proces- og pakkesikkerhed.

Med vor omfattende automatiserings- og linjekompetence sikrer vi også en problemfri integration af moduler fra tredjeparts leverandører i vore linjer. Typiske områder er tilførsel, adskillelse og håndtering af produkter samt inspektions- og mærkningssystemer eller end-of-line-løsninger.

Teknologi og innovation

Vi sætter standarder med hensyn til teknologi, effektivitet og pålidelighed.

 

Det høje antal patenterede innovationer er et vidnesbyrd om vort teknologiske førerskab. Vi investerer kontinuerligt i forskning og udvikling. En standardiseret innovationsledelse er en integreret del at vort innovationsarbejde. Vi videreudvikler også kontinuerligt vore forretningsmodeller for at tilpasse os ændringer i forbrugervaner og nye markedskrav. Det indebærer også en omfattende portefølje af digitale tjenesteydelser. MULTIVAC samarbejder med førende institutter og industriforbund. De mest aktuelle forskningsresultater integreres i udviklingen af vore produkter.

Pålidelighed

Vore produkter giver stor pålidelighed og processikkerhed.

Vore produkter opfylder de højeste krav til sikkerhed, ergonomi og betjeningskomfort og udvikles i overensstemmelse med de strengeste retningslinier for design

Vi har fokus på certificerede processer og på kontinuerlig forbedring. Vi investerer kontinuerligt i vore produktionsenheder for at sikre høj effektivitet og bæredygtighed.

Nærhed til kunderne

Vi nyder vore kunders tillid takket være etisk forretningspraksis og åben dialog

Vi er i løbende dialog med vore kunder. Med samarbejde genererer vi ekstra fordele og understøtter deres vækst, innovationsstyrke og succes.

Vor omfattende rådgivning er baseret på den mangeårige og succesrige udvikling af kundetilpassede pakkeløsninger. For at sikre optimal drift af vore anlæg tilbyder vi vore kunder et omfattende program af kundekurser. Med vore omfattende after-sales-service sikrer vi maksimal tilgængelighed på alle installerede maskiner.

Ansvar

En bæredygtig og ansvarsbevidst ledelse er en integreret del af vor virksomhedsstrategi.

Vi er meget opmærksomme på, hvordan vore handlinger indvirker på vore interessenter og den brede offentlighed. Det omfatter også overvågning og reduktion af vor indvirkning på miljøet. Etisk handling har ligeså høj prioritet, som at vore medarbejdere føler sig sikre, påskønnede og integrerede. Vi understøtter internationale og nationale NGO'er og fremmer fælles projekter.

> Få mere at videa