Vælg region
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Smart Services & MULTIVAC Pack Pilot

Højere effektivitet ved hjælp af digitale løsninger

 

Med retningsgivende digitale løsninger tilbyder MULTIVAC allerede i dag mange tools, hvormed maskintilgængeligheden og dermed effektiviteten kan forøges.

Transparente processer og procesdata i realtid yder et vigtigt bidrag til anlæg og linjers effektivitet og rentabilitet.

Med digitale produkter og serviceydelser fra MULTIVAC tilbyder vi derfor vores kunder innovative løsninger til overvågning, styringen og optimering af produktionen – også med netværker og med sammenlignelighed mellem flere hjemsteder. Enkelt, komfortabelt og "live". Til nye anlæg samt til opgradering af allerede eksisterende maskiner.

Brugen af MULTIVAC Smart Services kræver samtidig ingen stor startinvestering, for det modulopbyggede udvalg af digitale guider muliggør en fleksibel tilpasning til den pågældende MULTIVAC-maskine og de tilsvarende linjekomponenter. Det drager vores kunder i samme grad fordel af i alle operative og strategiske henseender, helt fra maskinoperatøren til virksomhedslederen.

 

Overblik over vores Smart Services

 

Smart Production Dashboard

Har du hurtigt og nemt en oversigt over, hvornår og hvor meget der faktisk blev produceret eller ikke blev produceret i din produktion?

I 8 ud af 10 tilfælde kunne det identificeres tidligt, at produktionsmålet ikke blev nået, og i over halvdelen af disse tilfælde kan målet nås alligevel ved at træffe modforanstaltninger i rette tid.

Med Smart Production Dashboard har du til enhver tid og overalt en oversigt over dine produktionstal, og du sidder altid på forreste række.

Få mere at vide >

 

 

 

Smart OEE Analyzer

Ved du, med hvilken effektivitet du faktisk producerer de enkelte artikler?

Mange af vores kunder har ingen nøjagtige nøgletal for deres effektivitet. Ressourceeffektive produktioner er ikke kun hurtigere og mere konstante på markedet, produktionsomkostningerne falder også enormt, og gevinstmarginer forøges.

Med Smart OEE Analyzer kan du analysere effektiviteten databaseret. Du identificerer, om din produktion foregår som planlagt, eller om der skal optimeres det ene eller andet sted.

Få mere at vide >

 

 

 

Smart Log Analyzer

Kender du de fejl, der er opstået flest gange på din maskine? Ved du også, hvor lange spildtider de forårsager?


Tag målrettet fat i effektivitetsstigninger, og overvåg dem transparent?


Med Smart Log Analyzer kan du identificere hovedårsagerne til dine spildtider samt se en oversigt over de hyppigste fejl og deres gennemsnitlige spildtid.

Få mere at vide >

 

Smart Machine Report

Et folieskift på vores maskiner kan vare 3 minutter. Hvor lang tid skal dine medarbejdere bruge til det?

Med vores Smart Machine Report får du en oversigt over forskellige sammenligninger mellem maskiner eller skiftehold samt detaljer vedrørende recepter og receptskift

Få mere at vide >

 

Smart Data Backup

Er dine recepters sikkerhed lige så vigtige for dig som for os? Vil du gemme alle receptændringer, du gennemfører, og til enhver tid og overalt have adgang til dem?

Ved hjælp af Smart Data Backup sikres alle receptændringer automatisk, og du kan nemt gendanne recepterne, uden at det forringer din produktionsproces.

Få mere at vide >

 

MULTIVAC Pack Pilot

Vidste du, at parametreringen af en ny recept på vores maskiner tit varer over 20 minutter?

Vidste du også, at det selv efter parametreringen er sjældent, at de optimale værdier, hvad angår processikkerhed og ydelse, er indstillet på maskinerne?

Vores MULTIVAC Pack Pilot gør det muligt for dig med nogle få "klik" at oprette en ny recept tæt på det optimale for dit produkt: direkte på maskinen eller parallelt via web-applikationen for ikke at påvirke din produktion.

Få mere at vide >

 

Smart Production Dashboard

Fordelingscentralen til digitale maskiner

Fordelingscentralen til en digitaliseret maskine set fra brugeren er dashboardet, som ikke kun kan køre på en stor fladskærm ved siden af maskinen, men ved behov også kan ses remote på en pc på et kontor. Dermed har personalet ved maskinen live-adgang til alle relevante informationer om aktuel ydelse, og det har ledelsen også. Fordelen ved et sådant redskab ligger i den signifikante afkortning af kommunikationsvejene og reaktionstiderne.

 • Adgang til produktionsprocessen i realtid.
 • Vigtige nøgletal vises på et overskueligt dashboard, udspecificeret med henblik på produktionsdage og skiftehold.
 • Afvigelser mellem forskellige skift samt langsigtede tendenser kan nemt konstateres og analyseres.

 

Smart OEE Analyzer

Et strategisk instrument til effektivitetsstigning

Smart OEE Analyzer tilbyder forskellige grader af detaljerede analyser af driftsdataene for en emballeringsmaskine for et tidsrum på op til fire uger. Softwaren registrerer her den procentuelle disponibilitet, emballeringskvaliteten og maskinens ydelse, mulitiplicerer disse værdier og beregner derudfra en Overall Equipment Effectiveness (OEE) for emballeringsmaskinen.

 • Enkel oversigt over emballeringsprocessens effektivitet på maskiner og linjer.
 • Dataene vises på et interaktivt dashboard som tidsserie. Egenskaberne kan tilpasses ved at vælge forskellige tidsrum eller skifteholdsmodeller.
 • Da ydelse, disponibilitet og kvalitet vises separat, kan årsagerne til en utilstrækkelig OEE identificeres nemt og præcist.

 

Smart Log Analyzer

Et fleksibelt redskab til optimeringer

Smart Log Analyzer udlæser maskinens meddelelses- og fejllager og indlæser de pågældende data i Smart Hub, hvor de derefter analyseres. Dataregistreringen strækker sig fra overordnede informationer som maskinens produktive tider helt til enkelthændelser, der forårsager stilstande. Funktionerne i Smart Log Analyzer er ikke kun henvendt til brugere, men også til serviceteknikere. I tilfælde af en fejl har de omgående de vigtige data til fejlafhjælpning til rådighed, og på den måde kan maskinstilstandstiderne reduceres.

 • Præcis analyse af protokoldataene for en MULTIVAC-maskine eller -linje til at identificere hovedårsagerne til en ikke planlagt stilstand.
 • Alle fejl, der opstår i det betragtede tidsrum, oplistes og visualiseres svarende til den forårsagede spildtid i alt, den gennemsnitlige spildtid eller hyppigheden.
 • Smart Log Analyzer gør det muligt for vores kunder at identificere hovedårsagerne til ydelsesafvigelser i produktionsprocessen og at gå i gang med at løse specifikke problemer.

 

Smart Machine Report

Hurtig og væsentlig sammenligning

Et styringsredskab i særklasse til skifteholdslederen og til ledelsen. For i Smart Machine Report står alle de analyserapporter for din maskine, der genereres automatiseret og med regelmæssige mellemrum, til rådighed til download og til videresendelse til andre personer. De overskuelige rapporter muliggør sammenligninger af maskiner eller skiftehold, og de informerer om recepter og receptskift og muliggør en ydelsesvurdering af den samlede produktionsproces. Dataene er gemt centralt og kan til enhver tid nemt og hurtigt åbnes fra enhver pc eller mobilt.

 • Automatiseret genererede analyserapporter.
 • Kan åbnes hurtigt og komfortabelt.
 • For en væsentlig sammenligning på grundlag af skiftehold, maskiner, receptskift, recepter etc.
 • Værdifuld for skifteholdsledere, produktionsplanlæggere, ledelsen etc.

 

 

 

Smart Data Backup

Værdifulde data sikret automatisk

Med MULTIVAC Smart Data Backup er du altid på den sikre side!
For ved hjælp af dette virkelig smarte redskab sikres indstillingerne på en MULTIVAC-emballeringsmaskine automatiseret i et beskyttet online-område. Smart Data Backup kører gnidningsløst i baggrunden uden at påvirke din produktionsproces. Samtidig er der mulighed for fleksibel adgang overalt via en browser. Alle indstillinger kan til enhver tid downloades i Smart Service og nemt gendannes ved behov.

 • Automatisk datasikring i et beskyttet online-område.
 • Enkel download og pålidelig gendannelse af maskinindstillinger.
 • Fleksibel adgang via browser.

 

MULTIVAC Pack Pilot

Procesoptimering i en ny dimension

MULTIVAC Pack Pilot betjenes direkte via emballeringsmaskinens HMI 3. Til oprettelse af nye maskinkonfigurationer eller recepter vælger brugeren kun de pågældende emballage-, emballeringsmateriale- og produktegenskaber. I kombination med maskin- og værktøjsdataene kan der frembringes en emballage tæt på det optimale driftspunkt, og den tilsvarende recept kan indlæses direkte ved behov. Systemet genererer her de nødvendige parametre på grundlag af en rule engine, som sørger for en kontinuerlig optimering.

Med MULTIVAC Pack Pilot er emballeringsmaskinen allerede indstillet optimalt ved produktionsstart, så den kan producere førsteklasses emballager med den højeste ydelse uden nævneværdige opstartstab. Det fører til betydelige besparelser med hensyn til produkter, emballeringsmaterialer og produktionstid. Omstillingen af en maskine til et andet emballeringsmateriale lykkes også så nemt og sikkert som aldrig før med Pack Pilot.

 • Automatisk registrering og for-konfiguration af det aktuelt anvendte formatsæt
 • Beregning af over 10 relevante parametre til oprettelsen af en artikel (RX 4.0)
 • Datasikker kommunikation
 • Betjeningen af Pack Pilot er indføjet komplet i brugerfladen HMI 3 og står til rådighed på alle betjeningssprog
 • Forenklet søgning med automatisk komplettering af over 100 foliespecifikationer

myMULTIVAC - dit centrale udgangspunkt for MULTIVACs verden

Et login til alle MULTIVAC-applikationer:

 • Kundeportal
 • Smart Services
 • Træning

 

Omfattende selvbetjeningsmuligheder:

 • Køb af reservedele, pakkemateriale & digitale produkter
 • Bestillingsinformationer & -dokumenter, sporing af forsendelser
 • Maskininformationer, -dokumenter & -ydelse
 • Administration af din Installed Base
 • Serviceinformationer &-rapporter

Brugerrapporter og faglige bidrag

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of…

Guido Spix - Director, CTO and COO of MULTIVAC

From packaging machine manufacturer to digital company - MULTIVAC’s innovation strategy

Interview with Guido Spix, Director, CTO and COO

Together towards the Smart Food Factory

CSB-System AG and MULTIVAC are jointly developing solutions for
food production of the future

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

 

Tag kontakt